.

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH SEPTEMBER 2013

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH SEPTEMBER 2013

Sila Klik Pada Tajuk Pilihan Anda:

1. Soal Selidik Guru (semua guru)

Berdasarkan arahan YAB TPM dalam keputusan mesyuarat bil 1/2013, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Kajian bahan digital ini meliputi sumber bahan yang terdapat di platform Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI yang digunakan oleh guru di sekolah. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap penggunaan bahan digital yang dibekalkan oleh KPM. Hasil maklum balas ini akan menjadi panduan untuk membuat penambahbaikan pembangunan bahan digital ini. Sehubungan itu, kerjasama anda untuk melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
Nota: 
VLE – Virtual Learning Environment
EduWebTV – Laman TV Pendidikan
LMS – Learning Management System  
Perisian Kandungan MBMMBI – CD Perisian untuk Program MBMMBI

Panduan Untuk Menjawab Soal Selidik

1. Sila baca dengan teliti setiap item yang terdapat dalam soal selidik ini.  Tandakan pada jawapan pilihan anda di dalam ruang yang disediakan dalam soal selidik ini.
2.  Anda TIDAK PERLU menjawab bagi mana-mana bahan digital yang TIDAK DIGUNAKAN atau TIADA PENGGUNAAN seperti Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI.
3. Segala maklumat yang anda berikan adalah SULIT dan digunakan hanya untuk kepentingan penyelidikan ini.
4. Soal selidik ini mengandungi lima bahagian seperti berikut:

BAHAGIAN A: Maklumat Guru
BAHAGIAN B: Prasarana ICT
BAHAGIAN C: Penggunaan Koleksi Bahan Digital 
BAHAGIAN D: Kesesuaian Bahan Digital
BAHAGIAN E: Tahap Kesediaan Guru

2. Soal Selidik Murid (10 orang pelajar sahaja)


Berdasarkan arahan YAB TPM dalam keputusan mesyuarat bil 1/2013, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Kajian bahan digital ini meliputi sumber bahan yang terdapat di platform Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah.  Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap penggunaan bahan digital yang dibekalkan. Kerjasama anda untuk melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Nota:
VLE – Virtual Learning Environment
EduWebTV – Laman TV Pendidikan
LMS – Learning Management System  
Perisian Kandungan MBMMBI – CD Perisian untuk Program MBMMBI

Panduan Untuk Menjawab Soal Selidik

1. Sila baca dengan teliti setiap item yang terdapat dalam soal selidik ini.  Tandakan pada jawapan pilihan anda di dalam ruang yang disediakan dalam soal selidik ini.
2.  Anda tidak perlu menjawab bagi mana-mana bahan digital yang tidak digunakan atau tiada penggunaan seperti Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI.
3. Segala maklumat yang anda berikan adalah SULIT dan digunakan hanya untuk kepentingan penyelidikan ini.
4. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian seperti berikut:

BAHAGIAN A: Maklumat Murid
BAHAGIAN B: Pencapaian Murid


No comments:

Post a Comment