.

Wednesday, September 7, 2016

PERKHIDMATAN POKEMON GO JOHOR

Mahukan Pokemon Go Anda di Upgrade kepada level tinggi dengan Mudah?

Kami ada caranya.

Mari ngeteh2 di Muar.

Hubungi 0142799123

Monday, May 23, 2016

KOLEKSI SOALAN KIMIA STPM

Quiz For Chemistry Subject STPM [click here]


Koleksi soalan kimia stpm

Sem 1
Chapter 1 (1-30) Atoms, Molecules and Stoichiometry
Chapter 1 (31-60)
Chapter 1 (61-90)

Chapter 2 (1-30) Electronic Structure of Atoms
Chapter 2 (31-60)
Chapter 2 (61-90)

Chapter 3 (1-30) Chemical Bonding
Chapter 3 (31-60)
Chapter 3 (61-90)

Chapter 4 (1-30) States of Matter
Chapter 4 (31-60)
Chapter 4 (61-90)

Chapter 5 (1-30) Reaction Kinetics
Chapter 5 (31-60)
Chapter 5 (61-90)

Chapter 6 (1-30) Equilibria
Chapter 6 (31-60)
Chapter 6 (61-90)

Sem 2
Chapter 7 (1-30) Chemical Energetics
Chapter 7 (31-60)
Chapter 7 (61-90)

Chapter 8 (1-30) Electrochemistry & Electrolysis
Chapter 8 (31-60)
Chapter 8 (61-90)

Chapter 9 (1-30) Periodic Table: Periodicity
Chapter 9 (31-60)
Chapter 9 (61-90)

Chapter 10 (1-30) Group 2
Chapter 10 (31-60)
Chapter 10 (61-90)

Chapter 11 (1-30) Group 14 And Its Compound
Chapter 11 (31-60)
Chapter 11 (61-90)

Chapter 12 (1-30) Group 17 Halogens
Chapter 12 (31-60)
Chapter 12 (61-90)

Chapter 13 (1-30) Transition Elements & Introduction To D-Block Elements
Chapter 13 (31-60)
Chapter 13 (61-90)

Sem 3
Chapter 14 (1-30) Introduction to Organic Chemistry
Chapter 14 (31-60)
Chapter 14 (61-90)

Chapter 15 (1-30) Hydrocarbons
Chapter 15 (31-60)
Chapter 15 (61-90)

Chapter 16 (1-30) Haloalkanes
Chapter 16 (31-60)
Chapter 16 (61-90)

Chapter 17 (1-30) Hydroxy Compounds
Chapter 17 (31-60)
Chapter 17 (61-90)

Chapter 18 (1-30) Carbonyl Compounds
Chapter 18 (31-60)
Chapter 18 (61-90)

Chapter 19 (1-30) Carboxylic Acids and their Derivatives
Chapter 19 (31-60)
Chapter 19 (61-90)

Chapter 20 (1-30) Amines, Amino Acids and Proteins
Chapter 20 (31-60)
Chapter 20 (61-90)

Chapter 21 (1-30) Polymers
Chapter 21 (31-60)
Chapter 21 (61-90)


Quiz For Chemistry Subject STPM
....

rangka x 1-30

rangka x 31-60

rangka x 61-90

...

Sunday, April 24, 2016

Koleksi Soalan Literasi Komputer

SOALAN LITERASI KOMPUTER


Soalan Literasi Komputer Tingkatan 1 Latihan 1


Soalan Literasi Komputer Tingkatan 2 Latihan 1Platform soalan ini dihasilkan menggunaka Hot Potatoes dan Google Drive secara percuma. Untuk mempelajari teknik menghasilkan soalan ini secara terus, sila hubungi admin di talian 0142799123 (whatsapp/ telegram)
http://googledrive.com/host/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...