.

AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE 21

Aktiviti pembelajaran abad ke 21


5 elemen penting
1. Set induksi
2. Pengembangan / Pengajaran Berasaskan aktiviti
3. Pengukuhan dan penggayaan
4. Penilaian
5. Kesimpulan / Penutup


Contoh aktiviti pembelajaran abad ke 21:Sumber

Pembelajaran Abad Ke 21

Aktiviti Pembelajaran Abad Ke 21

KBAT Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


No comments:

Post a Comment